کلیدواژه‌ها = کنش
تعداد مقالات: 3
2. ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

ایلمیرا دادور


3. ریخت شناسی داستان کوتاه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

ایلمیرا دادور