بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی)

نویسنده

چکیده

در زبان روسی متمم عضو فرعی جمله است که به نشانه و چگونگی موضوع "شیء" اشاره می کند و به چنین سؤالاتی مثل چگونه؟ مال چه کسی؟ و کدام یک؟ پاسخ می گوید. این تعریف بیان کننده این موضوع است که در زبان روسی صورت متمم از اهمیت برخوردار نیست و کافی است تنها به بیان چگونگی موضوع اشاره شود. بنابراین شکل ظاهری و صورت متمم می تواند به هر شکل باشد و با هر عنصری ترکیب شود. به همین خاطر در زبان روسی متمم های هماهنگ5 "پزشک با تجربه/ ماهر" و متمم های غیر هماهنگ "عینک آندری"مجسمه داستایفسکی " وجود دارد. در حالی که در زبان فارسی اکثر زبان شناسان بر این عقیده اند که متمم بر اساس معنا و صورت مشخص می شود و برای داشتن متمم وجود حرف اضافه لازم و ضروری است. در این مقاله سعی شده است انواع متمم های زبان روسی مورد بررسی قرار گیرد و به شکل مختصر با متمم زبان فارسی مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-