کلیدواژه‌ها = انباشت
تعداد مقالات: 2
1. خوانش نشانه شناختی «کتیبه» اخوان

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 283-306

علیرضا نبی لو


2. کاربست الگوی نشانه‌شناختی ریفاتر در خوانش شعر

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-58

مسعود آلگونه جونقانی