کلیدواژه‌ها = زبان ایتالیایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطة جهت میانه و مجهول در زبان ایتالیایی

دوره 15، شماره 57، بهار و تابستان 1389

زهرا اسماعیلی فرد


2. بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه

دوره 13، شماره 45، بهار و تابستان 1387

زهرا اسماعیلی‌فرد