کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 14
2. ساخت هویت و هویت ساختگی در رمان بانوی پیشگوی مارگارت اتوود

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 551-569

10.22059/jor.2017.120637.1182

سید محمد مرندی؛ حامد حبیب زاده


3. نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-92

10.22059/jor.2016.61377

مه زاد شیخ الاسلامی


6. با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-68

10.22059/jor.2012.29333

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


7. بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-72

10.22059/jor.2012.29455

مه زاد شیخ الاسلامی


8. بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


9. طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-60

نرجس خدایی


11. ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1385

مریم حق روستا


12. نماد نقاب ‘ همزاد و دیگری در آثار اکتاویو باز

دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385

ایرما نوابی


13. بازتاب های عیّاری در رمان معاصر

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

ژرار سیاری


14. گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

حمیدرضا شعیری