کلیدواژه‌ها = هویت
بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 413-453

10.22059/jor.2019.266563.1754

امیرحمزه حسنوند؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ منوچهر اکبری


نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-92

10.22059/jor.2016.61377

مه زاد شیخ الاسلامی


هویت و چندفرهنگ گرایی در امضاجمعکن اثر زیدی اسمیت

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 129-147

10.22059/jor.2013.50912

سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ زهرا طاهری


با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-68

10.22059/jor.2012.29333

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-72

10.22059/jor.2012.29455

مه زاد شیخ الاسلامی


بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی