کلیدواژه‌ها = فعل
تعداد مقالات: 4
2. بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 11، شماره 35، پاییز و زمستان 1385

امیر حسینی؛ قیصر مهرابی


3. مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 29، پاییز و زمستان 1384

امیر حسینی؛ مریم هنرور


4. تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1384

ماندانا صدرزاده؛ هما لسان پزشکی