شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان

چکیده

مارتین ایمیس از چهره­های پرکار در سنت داستان­نویسی معاصر انگلیسی است که از دیدگاه­های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. از میان رمان­های او، که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، رمان قطار شب است که با شیوه­ای متفاوت درگیر پرسش­هایی فلسفی و بنیادین دربارۀ هستی است. در این پژوهش، تلاش نگارنده بر این است تا با بهره­گیری از مفهوم تصمیم­ناپذیری ژاک دریدا به بررسی ساختار روایی و درون­مایه­های هستی­شناسانۀ موجود در رمان بپردازد. نتیجۀ این بررسی نشان می­دهد که ایمیس در این رمان با شگردهایی در روایت­پردازی توانسته است دغدغه­های انسان معاصر را در آستانۀ ورود به هزارۀ سوم به خوبی نشان داده و افق دید خواننده را با طرح پرسش­هایی فلسفی دربارۀ جایگاه انسان در این جهان بی­کران دگرگون سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Undecidability and Identity Crisis in Martin Amis’s Night Train

نویسنده [English]

  • Zakarya Bezdoode
Associate Professor of English Literature, University of Kurdistan
چکیده [English]

Martin Amis is one of the prolific novelists and dominant voices of contemporary England who has been studied from different theoretical outlooks. One of his recent novels which has not been much critically studied is Night Train. What aggrandizes the novel is its involvement in ontological questions. Being a detective story which endeavors to undermine the very techniques of detective fiction, Night Train is under the control of a number of intertexts, the most dominant of which is astrophysics. Applying Jacques Derrida’s concept of Undecidability, the present author endeavors to find the narratological manifestations of the concept and analyze them in the novel. The result delineates that Amis, by applying some particular narratological techniques like baring the techniques of detective fiction and an indeterminate ending, has been able to reveal some of the concerns of contemporary man on the verge of his entering the third millennium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martin Amis
  • Jacques Derrida
  • Undecidability
  • Ontology
  • Uncertainty
  • Postmodern