تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن‌سینا با رمان هابیت تالکین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادبیات نمایشی. دانشکده هنر و معماری. دانشگاه تربیت مدرس. تهران . ایران

2 ادبیات نمایشی. دانشکده هنر. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

3 دانشکده هنر و معماری.گروه انیمیشن و سینما. دانشگاه تربیت مدرس. تهران .ایران

چکیده

با آغاز ترجمه آثار علمی مسلمانان در قرن 12 و 13 میلادی توسط اروپاییان، سیل این ترجمه ها در زمانی که مسلمانان درقله شکوفایی علمی بودند، به اروپاواردشد. دراین میان یکی ازشاخه های مهم ترجمه، ترجمه آثار فلسفی وادبی مسلمانان از عربی به لاتین بود. رساله زنده بیدار (حی‌بن‌‌یقظان) ابن سینا، از نمایشی‌ترین و کهن‌ترین رساله‌هایی است که در سال 1889 به زبان فرانسه ترجمه شده است، و شاید ترجمه انگلیسی رساله ابن‌طفیل‌آندلسی با همین نام، و اشاره مستقیم ابن طفیل در رساله خود به رساله زنده بیدار(حی‌بن‌‌یقظان) ابن سینا، منشاء آشنایی تالکین با رساله ابن سینا وتحت تاثیر قرار گرفتن او و الهام از آن برای نوشتن کتابهای رمان خود شده است. رمان هابیت نوشته جی آر آر تالکین یکی از جذاب ترین رمانهای تخیلی فانتزی عصر حاضر است که توانسته طرفداران بیشماری را به خود جذب کند. در این پژوهش کوشش شده که به روش تحلیلی-توصیفی بانگاه به رویکردادبیات‌تطبیقی به سبک آمریکایی، اثرگذاری داستان «رساله زنده بیدار» ابن‌سینابرپیکره داستان رمان هابیت علیرغم تفاوت درمحتوای آنها، بررسی واثبات شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Literary Criticism of Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan and Tolkien's The Hobbit

نویسندگان [English]

  • fateme hoseini alhashemi 1
  • sayed mostafa mokhtabad amreie 2
  • Ali sheikhmehdi 3
1 Faculty of Art & Architecture Department of dramatic literature Tarbiat Modares University Tehran
2 Faculty of Art & Architecture Department of dramatic literature Tarbiat Modares University Tehran
3 Department of Art and Architecture Faculty of Animation and Cinema Tarbiat Modares University Tehran Iran
چکیده [English]

With the surge in translation of Islamic scientific works in the 12-13 century AD by the Europeans, a large number of these translations became available in Europe when Muslims were at the height of their scientific glory. Avicenna was a well-known Iranian scholar whose works in medicine and philosophy were well received in Europe. Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan is an ancient dramatic work that was translated into French in 1889. It is possible that the English translation of Ibn Tufail's book of the same name and his direct reference to Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan led to the first contact of Tolkien with Avicenna's book as inspiration for the writing of his novels. The Hobbit by J. R. R. Tolkien is one of the most fascinating contemporary fantasy fictions that enjoys immense popularity. This study used a descriptive-analytical method, touching upon the American-style comparative literature, to demonstrate that Tolkien's The Hobbit (2006) was influenced by Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan irrespective of difference in their content, and examined this influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hayy ibn Yaqdhan
  • Avicenna
  • Hobbit novel
  • Tolkien
  • Comparative Literary Criticism