«ضد-زبان» و نقش آن در بازتعریف جغرافیای فرهنگی در نقشۀ عشق اهداف سویف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

مقاله‌ حاضر به‌بررسی مقولۀ «ضد-زبان» و تاثیر آن بر بازنویسی «پیش‌نویس‌های هویتی» در عصر حاضر می‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد شرق‌شناسانه و با ‌بهره‌گیری از نظریات منتقدانی نظیر بیل اشکرافت و میخائیل باختین و تمرکز بر موضوعاتی نظیر«دگرسانی زبانی»، چندصدایی وکارناوال در‌پی پاسخ به‌این پرسش بنیادی است که چگونه نویسندگان اقلیت با استفاده از فرایند «ضد-زبان» در آثار ادبی می‌کوشند گفتمان جغرافیای فرهنگی حاکم را که بازمانده دوران استعمار است بازنویسی کنند؟بدین منظور کتاب پرفروش نقشۀ عشق(1999) نوشته اهداف سویف(Ahdaf Soueif)، نویسندۀ معاصر مصری-انگلیسی، بررسی می‌شود تاچگونگی تاثیر سبک زبانی را بر واشکنی پیش‌نویس‌های‌هویتی و بازتعریف مقوله‌های هویت و جغرافیای فرهنگی برجسته کند. چنین استدلال می‌شود که از آنجایی که جغرافیای فرهنگی معاصر مبتنی بر اصل «اصالت-گرایی» و تفکر دوقطبی دوران استعمار و خیال‌پردازی‌های شرق‌شناسانه است، نویسندگان اقلیت می‌کوشند تا با بازی‌های زبانی و استفاده از واژگان بومی در آثار خود ساختار دوقطبی «ما/آنها» و «خشونت شناختی» غرب علیه گروه اقلیت را به‌چالش کشیده و بستری نوین برای بازتعریف جغرافیای فرهنگی فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-language and its Role in Redrawing of Cultural Geography in Soueif’s The Map of Love

نویسنده [English]

  • zahra Taheri
چکیده [English]

This article tries to discusse the notion of “anti-language” and its effects on identity scripts in prize-winning The Map of Love (1999), a novel by Egyptian-American bestselling writer, Ahdaf Soueif, through a cultural and post-colonial perspective. Deploying Bill Ashcroft’s and Mikhail Bakhtin’s views, the writer has tried to elaborate on how minority writers, like Egyptian-American Ahdaf Soueif, have used the “anti-language” technique and “wordplay” strategy to rewrite and redefine the cultural geography bequeathed from the colonial era. To this end, the notions of “language variance,” “polyphony,” and “carnival” have been discussed. It is argued that, since the current cultural geography has been formed based on an “essentialist” and binary style of thought which represents oriental fantasies, the minority writers have tried to redraw cultural maps and redefine the identity patterns not only through deconstruction of the hierarchies and “epistemic violence” of neo-imperial discourse but also through wordplays, neologisms, and back translation

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity scripts
  • anti-language
  • language variance
  • Ahdaf Soueif
  • Carnival