سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دکترای ادبیات روسی

2 خیابان کارگر شمالی. بین خیابان پانزدهم و شانزدهم. دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران. گروه زبان و ادبیات روسی.

چکیده

سانسور هنر و ادبیات یکی از سیاست های استالین در راستای اهداف انقلاب فرهنگی بود. پس از انقلاب اکتبر، هنر و فرهنگ روسیه دستخوش تغییراتی اساسی شد. حاکمان سیاسی با اعمال سانسور سعی داشتند فرهنگ پرولتاریایی را جایگزین فرهنگ قدیم نموده و انقلاب و دستاوردهای آن را زیبا جلوه دهند. یکی از مهمترین سازمان‌هایی که در جهت تحقق این هدف ایجاد شد، سازمان ادبی-هنری و فرهنگی- ارشادی پرولتاریا (مشهور به پرولتکولت) بود. باگدانوف از نظریه‌پردازان اصلی این سازمان به شمار می‌رفت که بر فعالیت نویسندگان نظارت داشت و پس از بررسی‌های سختگیرانه و اعمال سانسور اجازه‌ی چاپ آثار ادبی را صادر می‌کرد. ادبیات و هنر در راستای تحقق اهداف حکومت شوروی تبدیل به ابزار شده بود و هنر و کار از نظر اهمیت، در یک رده قرار می‌گرفتند. در این مقاله با تحلیل محتوای بخشنامه‌های پرولتکولت به بررسی نقش و تاثیر این سازمان بر جامعه‌ی ادبی روسیه در قرن بیستم خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stalin's Literary Policies: Analyzing the content of Proletcult circulars and approvals

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Soosan Ashtarani 2
1 Department of Russian Language & literature, University of Tehran
2 Department of Russian Language & Literature. University of Tehran
چکیده [English]

One of Stalin's policies in the Cultural Revolution was to censor art and literature.
After the October Revolution there were major changes in Russian art and culture.
By censorship, the political rulers tried to replace the old culture with the proletarian culture and give a justified face to the revolution and its achievements.
One of the most important organizations created to accomplish the goals of the revolution was Proletcult.
One of the main theorists of this organization was Bagdanov
He oversaw the writers' activities and, after rigorous scrutiny and censorship, permitted the publication of literary works.
Literature and art have become tools for the realization of the purposes of the revolution.
In the Soviet era, art and work were in the same category of importance
In this article will be examined the content of the Proletcult directives. The role and impact of the Proletcult on Russian literary of the 20th century will also be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proletcult
  • censorship
  • Art and literature
  • Socialist Realism
  • Stalin
  • Literary policies