اما و اگرهای برشتی وغیربرشتی در نمایشنامه‌های جنگل دیوانه اثر ادوارد باند و سرخ، سیاه و نادان اثر کاریل چرچیل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کیش دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به تلاش کاریل چرچیل و ادوارد باند برای پیاده سازی شگردهای بیگانه‌سازی برشت در نمایشنامه‌های آنان - به ترتیب جنگل دیوانه و سرخ، سیاه و نادان – می‌پردازد. به‌منظور ایجاد تفکر نقادانه و عینی، و نیز حصول عمل برای تحول مثبت، هر دو نمایشنامه‌نویس از شگردهای بیگانه‌سازی برشتی، شامل شخصیت‌پردازی، پایان‌گشودگی، ساختار اپیزودیک و رسانه‌های سمعی و بصری مدد می‌جویند. این شگردها به نمایشنامه‌نویس اجازه می‌دهند تا موقعیت‌ها، اعمال داستانی، و نگرش‌های مأنوس را چنان نامأنوس ارائه دهند که برای شنوندگان و خوانندگان، بیگانه‌سازی شده و با بینشی نقادانه سنجیده شوند. این پژوهش علاوه بر بررسی عناصر برشتی در این دو نمایشنامه، به بحث پیرامون نکته‌ای می‌پردازد که منجر به راندگی سرخ، سیاه و نادان از فن درام‌نویسی برشتی و نیز از جنگل دیوانه می‌شود. منشأ این تفاوت، وجود جنبه‌های شخصیت‌پردازی غیر-برشتی در سرخ، سیاه و نادان و نیز عدم وجود رسانه‌های سمعی و بصری برشتی در آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brechtian Elements in Edward Bond’s Red, Black and Ignorant and Caryl Churchill’s Mad Forest

نویسندگان [English]

  • pooya gholamalipoor 1
  • mohammadali alaeddini 2
1 University of Tehran, Kish Intl. Campus
2 payame noor university
چکیده [English]

This thesis is primarily concerned with Edward Bond and Caryl Churchill’s attempts to implement Bertolt Brecht’s methods of Verfremdungseffekt with the same artistic intent of social change in their plays, Red, Black and Ignorant and Mad Forest. In order to provoke critical and objective thinking, and action for positive change, both of the playwrights make use of Brechtian Verfremdungseffekt techniques of episodic structure, characterization, audio-visual aids, and open-endedness. These techniques let the playwrights present familiar situations, actions and attitudes as if they were unfamiliar so that they could be alienated and evaluated with a critical eye by the audience and the reader. In addition to studying the Brechtian elements in these two plays, this thesis argues that there is a point which drifts Bond’s Red, Black and Ignorant from Brechtian dramaturgy and Churchill’s Mad Forest; the point is that Red, Black and Ignorant includes non-Brechtian character design aspects and lack of Brechtian audio-visual aids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verfremdungseffekt
  • Red Black and Ignorant
  • Mad Forest
  • episodic structure
  • Characterization
  • audio-visual aids
  • open-endedness
Bibliography
1. Aston, E. (2001). Caryl Churchill. Glasgow: Northcote House.
2. Bond, E. (1998). Plays: 6. London: Eyre Methuen.
3. ---------. (1980). Theatre Poems and Songs. London: Eyre Methuen.
4. ---------. (1980). The Worlds. London: Eyre Methuen.
5. Brecht, B. (1964). “A Short Organum for Theatre.” John Willet. Brecht on Theatre: The
Development of an Aesthetic. London: Eyre Methuen Ltd., 179-205.
6. ---------. (1965). Messingkauf Dialogues. London: Eyre Methuen.
7. Churchill, C. (1996). Mad Forest. New York: Theatre Communications Group.
8. Coult T. (1979). The Plays of Edward Bond. London: Eyre Methuen.
9. Hirst, D. L. (1985). Macmillan Modern Dramatists: Edward Bond. London: Macmillan.
10. Naismith, B. (2005). Introduction: Top Girls. London: Eyre Methuen.
11. Reinelt, J. (1996). After Brecht: British Epic Theatre. Michigan: The University of Michigan Press.
12. Thurman, J. (1982). "The Playwright Who Makes You Laugh About Orgasm, Racism. Struggle, Homophobia Woman-Hating, the British Empire, and the Irrepressible Strangeness of the Human Heart." Ms. (May 1982): 53-7.