مسیر اُدیپ در رمان هانری بوشو: افول یونگی «عقدۀ اُدیپِ» فروید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران

2 استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

چکیده

«اَُُدیپ در جاده» روایتی است از مسیری که اُدیپ طی می‌کند تا از تِب به کُلُن برسد، از شهری که در آن گناهش بر او هویدا می‌شود به شهری‌که سرانجام آرامگاه او می‌گردد. مسیری که از لحاظ روایی بین دو نمایشنامۀ سوفوکل قرار می‌گیرد و این‌چنین «اُدیپِ شهریار» را به «اُدیپ در کُلُن» وصل می‌کند. درواقع بوشو با بهره‌گیری از این خلأ روایی مسیری را متصور می‌شود که طی کردن آن به اُدیپ اجازه خواهد داد تا با وضعیت رنجور خود مواجه و درنهایت از آن رهایی یابد. با این وصف و با استناد به تجربیات نویسنده در عرصۀ روانکاوی می‌توان مسیر اُدیپ را استعاره‌ای از یک فرایند روان‌درمانی موفق دانست. موقعیتی که به ما این امکان را خواهد داد تا با در نظر گرفتن برخی از مفاهیم روانکاوی به مطالعۀ دوبارۀ اثر بپردازیم، تا از این رهگذر علاوه بر فهم عمیق‌تر این مفاهیم، فعلیت یافتنشان را بر بستری روایی-داستانی دنبال کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The path of Bauchau’s Oedipus: The Jungian decline of Freudian "Oedipus complex"

نویسنده [English]

  • Saeed Sadeghian 1
1
2
چکیده [English]

"Oedipus on the road" is the story of the path Oedipus roams on to get from Thebes to Colonus, from the city where his sin is revealed to him, to the city which will at the end become his tomb. The path which, in the narrative’s timeline, lies between two plays of Sophocles and thus joins "Oedipus the King" to "Oedipus at Colonus". In fact, by exploring this void in the timeline of the plays, Bauchau imagines the path which will allows Oedipus to meet his wretched condition and to overcome it. Based on what precedes and based on the author’s experiences in the field of psychoanalysis, it is possible to consider Oedipus’ path as a metaphor for a successful psychoanalytical treatment. This will allow us to study this work in light of some of the psychoanalytical concepts and thereby not only to achieve a deeper understanding of these concepts, but also to follow their embodiment in a narrative-fictive setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Oedipus”
  • “Oedipus on the road”
  • “Oedipus complex”
  • “Henry Bauchau”
  • “Freud”
  • “Jung”
  • “Transformation”
منابع
بوشو، هانری (1393) اُدیپ در جاده، ترجمۀ سعید صادقیان و نجما طباطبایی، تهران، آموت.
فروید، سیگموند (1343) سه رسالۀ دربارۀ تئوری میل جنسی، ترجمۀ هاشم رضی، تهران، انتشارات آسیا.
فون فرانتس، ماری لوییز (1385) «فرایند فردیت» در یونگ، انسان و سمبل‌هایش، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران، انتشارات جامی: 237-384.
کوارد، هارولد و ایبن ابر (1398) یونگ، بوبر و تائویسم، ترجمۀ ابراهیم موسی‌پور، تهران، ناشر جوانۀ توس
سوفوکل (1385)، افسانه‌های طبای، ترجمۀ شاهرخ مسکوب، تهران، انتشارات خوارزمی.
ویلهم، ریچارد (1371) راز گل زرین عقاید چینیان در باب زندگی، ترجمۀ پروین فرامرزی، تهران، به‌نشر.
یونگ، کارل گوستاو (1369) روانشناسی و کیمیاگری، ترجمۀ پروین فرامرزی، تهران، به‌نشر.
------. (1377) رشد شخصیت، ترجمۀ هانیه تولایی، تهران، نشر آتیه.
------. (1385)، انسان و سمبل‌هایش، ، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران، انتشارات جامی.
 
Bozedean, Corina (2010) "Topos minéral et présence au monde chez Henry Bauchau". Studia Universitatis Petru Maior-Philologia, (09), 206–212.
 
Caullier, Joëlle (2009) "Au cœur de la création artistique : le combat de Jacob avec l’Ange". Revue Internationale Henry Bauchau. L’écriture À L’écoute : Dossier Thématique Henry Bauchau et Les Arts, 2, 31–44.
Cazenave, Michel (2006) Encyclopédie des symboles (7e ed.). Paris, Éditions Le Livre de Poche.
Désy, Jean (1996). "Le nœud sacré, Essai sur la synchronicité". Laval Théologique et Philosophique, 52, 179–198.
Fordham, Frieda (2010). Introduction à la psychologie de Jung. (M.-J. Auzas & T. Auzas, Trans.). Paris, Imago.
Freud, Sigmund (2011). L’interprétation du rêve. (Janine, Altounian, Trans.). Paris, Quadrig/PUF.
------. (1920) Au-delà du principe de plaisir, psychaanalyse.com.
Gaillard, Christian (2010). "Jung et les arts". Pro-Posições, 21, 121–148.
Hamilton, Edith (1978). La mythologie : ses dieux, ses héros, ses légendes. Paris, Marabout.
Jung, Carl Gustave (1993) Métamorphoses de l’âme et ses symboles. (Yves Le Lay. Trans.). (4e ed.). Paris, Librairie générale française.
------. (1990) L’âme et le Soi, Renaissance et individuation. Paris, Albain Michel.
Kanzer, Mark (2005) "«La disparition du complexe d’Œdipe» dans la tragédie grecque". Libres Cahiers Pour La Psychanalyse, 12(2), 69–77.
Kacirek, Susanne. (2002). "La question du meurtre du père originaire entre Freud et Jung". Topique, 79, 191–205.
Marty, François. (2008). "Le complexe d’Œdipe ou la question des origins". In Les grands concepts de la psychologie clinique (pp. 177–195). Paris, Dunod.
McFarland Solomon, Hester (2002) "Freud et Jung: une rencontre inachevée". Topique, 79, 139–151.
Primas, Hans (1996) "Synchronizität und Zufall". Zeitschrift Für Grenzgebiete Der Psychologie, 38, (Joaquin Vonhoff. Trans.). 61–91.
Watthee-Delmotte, Myriam. (2001). Parcours d’Henry Bauchau. Paris: L’Harmattan.