نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی-کارشناسی ارشد

چکیده

جرمیلا اُکایُوا نخستین نویسندة مهاجری است که به بازآفرینی یکی از نامی‌ترین آثار گنجینه ادبیات ایتالیا می-پردازد. بیش از یک قرن از نگارش ماجراهای پینوکیو توسط کارلو لورنتزینی با نام مستعار کارلو کلّودی می‌گذرد، اما پینوکیوی اُکایُوا بر خلاف انتظار مخاطبین کنونی ماشین انسان‌نمایی نیست که ما بین دنیای آدمک‌ها و انسان‌ها سردرگم باشد. بلکه همان آدمک چوبی پیشین است با یک تفاوت اساسی در ساختار: او خود رشتة کلام را به دست گرفته و از منظر خود به روایت ماجرا می‌پردازد. تجزیه و ترکیب پی در پی واژگان، و واکاوی مفاهیم آنها و سبب-شناسی دگرگونه از جمله تحولات ساختاری و محتوایی هستند که اُکایُوا در این باز آفرینی به آن‌ها می‌پردازد. از سویی دگر گزینش این اثر برای بازنویسی بی‌علت نیست و سبب آن را در دوپارگی وجودی پینوکیو و تعلیق او میان دو دنیای انسان‌ها و آدمک‌های چوبی می‌توان بازجست. در این جستار جایگاه ویژه‌ای که در این بازآفرینی به زبان و کلام اختصاص داده شده است و علت گزینش این اثر برای نسخه‌برداری بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The key role of language and words in recreation on an opus

نویسنده [English]

  • Mahzad Sheikholislamid
چکیده [English]

Jarmila Očkayová is the first immigrant author to recreate one of the most well-known treasures of Italian literature.
It has been over a century since Carlo Lorenzini, by the nom de guerre Carlo Collodi, wrote the Pinocchio stories, but the version created by Očkayová is not just a humanoid machine, confused between the two worlds of humans and dummies, but on the other hand, it is the former wooden doll with a fundamental difference in structure: He starts to speak to his audience and narrates the story from his own point of view. The continues analysis of the words and the contemplation about their concept alternative etiology are the main structural and conceptual evolutions that Očkayová has made in his recreation. On the other hand, the selection of this opus for rewriting is undoubtedly with certain cause. The reason of the selection is a kind of existentional bipolarize and the suspicion of Pinocchio between the tow worlds: human worlds and those of wooden dolls. In this inquiry the features of this recreation devoted to language and words and also the reasons why it was recreated are going to be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Italian Literature
  • Immigration
  • Pinocchio
  • recreation
  • Language
  • Word
  • Identity
Bibliography
 
Barbarulli, C. (2007) “Recensione a Occhio a Pinocchio”, Leggere donna, maggio-giungo: 18-20.
 
Boyce Davis, C. (1994) Black Women, Writing and Identity. Migrations of the subject, Routlegde UK: Routledge University Press.
 
Camilotti, S. (2012) Ripensare la letteeratura e l’identita’, Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture, Universita’ degli Studi di Bologna, sede di Forli.
 
Dentith, S. (2000) Parody, London and New York: Routledge.
 
Gnisci, A. (2006) Scrivere nella migrazione tra due secoli, in Nuovo Planetario Italiano. Geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa, Troina (EN), Città Aperta edizioni, pp. 13-39.
 
Očkayova, J.  (2006 b) “Dalle Parole di Nostalgia alla Nostalgia di Parole”, Kúmá 12, ottobre, http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/critica/kuma12 nostalgia.html.  (آخرین ارجاع ژانویه 2011)
 
Očkayova, J. (2006 a) Occhio a Pinocchio, Isernia: Cosmo Iannone.
 
Pegoraro, P. (2007) «Intervista a Jarmila Očkayová», in «Kúmá», http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/ poetica/ kuma14pegoraro.pdf.