تحلیل روانشناختی وقتی نیچه گریست اثر اروین یالوم

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترا

چکیده

رمان و قتی نیچه گریست، اثر اروین یالوم، یکی از برجسته ‌ترین رمان‌ هایی است که به نیکی پیوند ادبیات و روان ‌شناسی را نمایان ساخت و چنان مورد توجه قرار گرفت که اندکی بعد فیلمی با همین نام ، بر اساس آن ساخته شد و جوایز متعددی را از آن خود کرد . نویسندة این رمان ، در قالب یک رمان جذاب ، چگونگی درمان روان ‌نژندی دو تن از نوابغ غرب ( فریدریش نیچه و یوزف‌ برویر ، استاد فروید ) را به نمایش گذاشته است . در این جستار ، رمان یاد شده ، از منظر نقدی روان‌ شناختی ، به ویژه با توجه به « نهاد ، من ، فرامن و لیبیدو » نقد و بررسی گرد ید و مشخص شد که این رمان ، در قالب دو بخش جدا گانه ، شکل گرفته که در ا ین مقاله به آن پر داخته می‌ شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Psychological Approach to Arvin D.Yalom's When Nietzsche Wept

نویسنده [English]

  • Mahmoud Rezaei Dasht Arzhaneh
چکیده [English]

The novel , When Nietzsche Wept , by Arvin D . Yalom , has efficiently manifested the ties between literature and psychology , and it was so imperssive that immadiately a movie with the same name was made that became very famous and won many awards . The writer has aimed to demonstrate the psychoneurosis treatment of two western geniuses . In this essay , attempts has been made to evaluate the novel from a psychoanalytic perspective , especially whith a particular reference to Id , Ego and Superego and Libido . It was percieved that this novel has been written in two separate episodes . The first one includes : Broyer ( ID ) , Matilde , Broyer's wife ( Superego ), Nietzsche ( Ego ) and Berte ( Libido) and the second one includes: Nietzsche (ID), Elizabet, Nietzsche's sister and his mother (Superego), Broyer (Ego) and Salomeh (Libido).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Froyd
  • Irvin Yalom
  • Nietzsche
  • Novel
  • Psychological Critique