سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

آنتون پاولویچ چخوف، نویسنده و نمایش‌نامه‌نویس روسی، تأثیر به‌سزایی در گسترش ادبیات جهان و از جمله ایران، داشته است. بسیاری از منتقدان و کارگردان‌های تئاتر ایران، بر این باورند که اکبر رادی، تحت تأثیر آثار آنتون چخوف و با گسترش دستاوردهای وی، نمایش‌نامه‌های منحصر به‌فرد و اصیلی نگاشته است. این مقاله به بررسی ویژگی‌های کلی نمایش‌نامه‌های رادی و چخوف می‌پردازد و ضمن مقایسة تفاوت‌ها و شباهت‌های کلی آثار آنها، به‌طور ضمنی امکان اثبات تأثیر نمایش‌نامه‌های چخوف بر دنیای هنری رادی را فراهم می‌سازد که این می‌تواند وسیلة مؤثری برای درک دقیق‌تر آثار هر دو نویسنده و روشن ساختن جنبه‌های مشترک نمایش‌نامه‌های آنها باشد. از آنجا که نمایش‌نامه‌نویسی در ایران از تحلیل‌های جدی در سطح جهانی به دور مانده است، با مقایسة شباهت‌های موجود در نمایش‌نامه‌های اکبر رادی با نمایش‌نامه‌های آنتون چخوف که در سطح جهانی مطرح می‌باشند، تلاش کرده‌ایم، حق نمایش‌نامه‌نویسی در ایران را در سطحی گسترده‌تر از آنچه شاهد بوده‌ایم، پاس بداریم و بازتاب ایده‌های جهانی را در آثار اصیل یک نویسنده ایرانی بررسی نماییم. از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار دو نویسنده، گرایش هر دو به کاوش‌های روحی قهرمانان و تلاش‌ آنان برای پیدا کردن جایگاهشان در اجتماع، انزوا و تنهایی انسان معاصر و تضاد و تقابل وی با دنیای پیرامون اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shadow of Anton Chekhov on Contemporary Dramatic Literature of Iran (On the basis of plays written by Anton Chekhov and Akbar Radi)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Yahyapour
  • Zeinab Sadeghi
چکیده [English]

Anton Pavlovich Chekhov is a Russian writer and playwright with considerable contribution in the expansion of world literature including Iran. Many theater critics and directors believe that Akbar Radi was influenced by Anton Chekhov's works, and by using Chekhov's achievements and expanding them he has written his own unique and noble plays. This study investigates general properties of Radi and Chekhov's plays. Comparing the similarities and differences of their works, the article implies the possibility for conforming the influence of Chekhov's works in Radi's artistic world. It also can be a useful tool for more precise understanding of the works of both writers, and to shed light on the common aspects of their plays. Since playwriting in Iran has been far from serious analysis in comparision to global level, we have attempted to critisize playwriting in a wider range in Iran with respect to similarities in Radi's plays and Chekhov's and have considered the reflection of world ideas in the noble works of the Iranian writer. Among the most significant characteristics of their works we can refer to: their tendency towards mental quest of heroes and their efforts for finding their position in the society, seclusion and loneliness of contemporary man and his opposition and conflict with the surrounding world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chekhov
  • Chekhov Literary Relations
  • Common Aspects
  • Contemporary Play of Iran
  • Differences
  • Heroe's Personality
  • Influenced
  • Play