نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظر به اهمیت املای صحیح واژگان در نگارش به زبان فرانسه، این مطالعه به نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه براساس طبقه‌بندی و کدهای پیشنهادی «مرکز ملی تحقیق و پژوهش فرانسه - شاخه مطالعات تاریخی و ساختاری املای زبان فرانسه » و تعیین فرکانس انواع خطا پرداخته است. نتیجه حاصله از مطالعه بر روی 85 دانشجوی ایرانی زبان فرانسه در سه دانشگاه شهر تهران نشان داد که خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه به پنج دسته خطاهای آوانگاری، تکواژنگاری، واژه‌نگاری، خطاهای مربوط به حروف ریشه‌ای-تاریخی و نقطه‌گذاری (ایده نگاری) تقسیم می‌شوند که در این بین بیشترین نوع خطا مربوط به خطاهای آوانگاری بوده و سایر خطاها از فرکانس کمتری برخوردارند. این موضوع در آزمونی که برروی 476 دانش‌آموز فرانسوی توسط مرکز ملی تحقیق و پژوهش فرانسه انجام شده در مورد یک واژه مشترک میان متن آزمون ما و متن آن آزمون نتیجه مشابهی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typologie des erreurs orthographiques des étudiants iraniens en langue française

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rahmatian
  • Katayoon Katoozian
چکیده [English]

Etant donné l’importance d’une orthographe correcte dans l’écriture du français, cette étude s’est penchée sur la typologie des erreurs orthographiques des étudiants iraniens en langue française selon les grilles typologiques de l’équipe C.N.R.S.-H.E.S.O. tout en précisant la répartition de chaque type d’erreur. Notre étude, réalisée sur 85 étudiants iraniens en langue française dans trois universités de Téhéran a révélé que les erreurs orthographiques des étudiants déjà mentionnés se divisent en erreurs à dominantes phonogrammiques, morphogrammiques, logogrammiques, erreurs touchant les lettres historiques et étymologiques et les erreurs à dominante idéogrammique. Les erreurs les plus fréquentes sont les erreurs à dominante phonogrammique et les autres ont une fréquence de répartition moins élevée. Cette découverte confirme également les résultats obtenus pour un mot particulier (« horizon »), commun entre notre test et celui pris par l’équipe C.N.R.S. (fait sur 476 élèves français).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erreurs Orthographiques
  • Etudiants Iraniens
  • Langue Française
  • Système Orthographique
  • Typologie