نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان

نویسنده

چکیده

ما می‌دانیم که زبان در زندگی بشر نقش‌های گوناگونی را ایفا می‌کند، زبان دانش بشری را حفظ و آن را نسل به‌نسل انتقال می‌دهد. زبان به‌ارزشیابی پدیده‌ها و حقایق کمک می‌کند. با زبان است که ما قادر به‌بیان احساسات، شادی و غم خود خواهیم بود. به‌واسطة زبان است که ما به‌انتقال اطلاعات به‌یکدیگر و درخواست انجام عملی توانمندیم. می‌توانیم دربارة مسئله‌ای فکر کرده و به‌بحث بپردازیم و دریافت‌هایمان را تجزیه و تحلیل کرده و تشریح کنیم. ما می‌دانیم که یادگیری زبان بیگانه زحمت زیادی را نیز در بر دارد. زبان آموز باید با دستور و قواعد زبان بیگانه آشنا شود، واژه‌های زیادی را حفظ کرده و مدت زیادی نیز تمرین کند. اما همة این‌ها برای یادگیری زبان کافی نیست. برای یادگیری صحیح زبان و به‌کارگیری آن باید با فرهنگ، آداب و رسوم و کشور آن زبان نیز آشنا شد و آن‌را نیز فراگرفت. در زبان عناصری وجود دارند که برای درک و فهم آن باید حتماً آن‌را توضیح داد و تفسیر کرد. طی یادگیری زبان روسی، دانشجویان اغلب با کلماتی آشنا می‌شوند که معادلی در زبان مادری آن‌ها ندارد و آن‌ها را در به‌کارگیری و درک این‌گونه کلمات دچار مشکل می‌کند. وظیفة استاد است که در چنین مواردی زبان‌آموزان را با چنین کلمات و اصطلاحاتی آشنا کند و احتمال خطا را به‌آنان گوشزد نماید. اگر کتاب یا جزوه‌ای مدون در مورد کشورشناسی موجود است و زبان آموزمی‌تواند به‌راحتی آن‌را خوانده و درک نماید، باید حتماً چنین منبعی در اختیار آنان قرار گیرد. در مواردی که فهم و درک آن برای زبان آموز دشوار باشد، به کمک استاد مربوطه توضیحات لازم داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-