آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

نویسنده

چکیده

نویسندگان، منتقدان‌ ادبی و حتی خوانندگان تعاریف بسیاری از چه‌گونگی پیدایش یک اثر ادبی ارائه داده‌اند. بحث‌ها و پرسش‌‌ها دربارة این‌که یک اثر تا چه اندازه می‌تواند زاییدة روح، عوالم درونی، غریزه، استعداد، عقل و الهامات نویسنده باشد، همچنان ادامه دارند. این مقاله نیز بر آنست تا به بررسی و مطالعه دربارة آفرینش ادبی، از دیدگاه دو نویسندة صاحب نام اوایل قرن بیستم، مارسل پروست و موریس بارس، بپردازد. الگوبرداری از آثار اهل ادب، به‌عنوان عامل باروری روح یک نویسنده، توجه به قدرت‌های درونی و بهره‌وری از ژرفای درون و وجود نویسنده و زندگی‌اش، و سرانجام، جاودانه‌سازی عقاید ونام نویسنده با یک اثر، از جمله نکاتی‌‌اند که به نظر پروست و بارس، در آفرینش ادبی مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Writers, literary critics and readers have always presented various definitions of literary works. To know whether the notion of 'literary work' is born from the writer's instinct, talent, reason, intelligence or inspiration is one of the questions still subject to discussion. The aim of this paper is to study literary work, its importance and its role according to the concept of early 20th century and among writers like Marcel Proust and Maurice Barrès. The notions we shall try to analyze in this article are elements such as models, which fertilize the writer’s imagination, the various stages of creation and the history of its development, from its internal origin to its final creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immortality
  • instinct
  • Intelligence
  • literature
  • model
  • reason
  • Writer’s Self