یادگیری مشخصه های مقوله های کارکردی و دامنه فرافکن آنها در زبان دوم

نویسنده

چکیده

این مقاله تلاشی است در جهت بررسی مسئله (( عدم موفقیت )) در یادگیری نحو زبان دوم. بر اساس فریضه (( نقصان مشخصه های مقوله های کارکردی )) ( هاکنیزو چان 1997) گزینه های پارامتری که در سیستم مشخصه های کارکردی زبان اول بکار گرفته نشده اند موجب مشکل دائمی در یادگیری حتی بعد از مواجهه طولانی با زبان دوم و در سطوح پیشرفته توانش می گردد. بررسی چگونگی یادگیری جملات سوالی توسط گویشوران فارسی بزرگسال و داده های بدست آمده نشان می دهد هر گاه یک ساختار زبان دوم ( ساختار عامل یادگیری ) با نمودهای ذهنی زبان اول و دوم همسانی داشته باشد منجر به (( عدم موفقیت )) در یادگیری خواهد شد. اما چنانچه ساختارهای عامل با نمودهای زبان اول مغایرت داشته باشند امکان یادگیری گزینه جدید افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study is an attempt to investigate the issue of failure in second language acquisition syntax. The Failed Functional Feature Hypothesis (FFFH) proposed by Hawkins and Chan (1997) claims that parametric options not instantiated in Li feature system of functional categories would lead to persistent difficulty even after a long time of exposure to L2 input and at very advanced levels of proficiency. This paper has focused on the acquisition of English interrogative clauses by adult Persian speakers. Based on the analysis of the elicited data, I argue that failure occurs where an L2 structure (trigger) is compatible with both Li and L2 representations; however, where such compatibility does not exist L2 learners have a chance to acquire the new option.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional categories
  • second language acquisition
  • the Failed Functional Feature Hypothesis
  • trigger