هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش

نویسنده

چکیده

طبق تئوری هوشهای چند گانه که اولین بار توسط هاوارد گاردنر( 1983) مطرح شد، افراد دارای حداقل نه نوع هوش مختلف می باشند: هوش کلامی/ زبانی،ریاضی/ منطقی، تجسمی/ فضایی،بدنی/ حرکتی، موسیقی، درون فردی/ بین فردی/ طبیعتی و وجودی. محققین بر این باورند که آگاهی فرد از هوشهای چند گانه خود فراگیری و عملکرد وی را بالا می برد.بنابراین هر توع تلاشی در راستای آشنا نمودن افراد با منظری از هوشهای چند گانه شان می تواند با ارزش باشد. پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه مکنزی (1999) بدنبال کشف هر نوع رابطه ای بین منظری از هوش چند گانه فراگیران با توانایی نگارششان می باشد. هفتاد و دو دانشجوی دختر و پسر رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی در این تحقیق شرکت کردند. تحلیل رگراسیون نشان داد که بالاترین سهم در پیش بینی نمرات نگارش افراد را میتوان به هوشهای حرکتی، وجودی و بین فردی فراگیران نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Multiple intelligences (MI) theory, as proposed by Gardner (1983, 1999), claims that there are at least nine different human intelligences. Knowing our multiple intelligences is meant to empower each one of us to learn and to act (Christison, 1998; Larsen-Freeman, 2000;
Mckenzie, 1999). Any attempt thus to characterize learner’s personal MI profile is worth making. This piece of research, accordingly, aims at discovering whether there is any relationship between students’ MI Profile and their writing product. Seventy-two EFL students taking their writing course with the researcher participated in the study. The instrument used was Mckenzie (1999)’s MI Inventory. The participants’ average scores on three essays were used as an index of writing product. Regression analysis made it clear that kinesthetic, existential, and interpersonal intelligences are making the greatest contribution toward predicting writing score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Intelligence Profile
  • McKenzie MI Inventory
  • Multiple Intelligences Theory
  • regression analysis
  • Writing