روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها

نویسنده

چکیده

گزینش کتاب و اطلاعات آموزشی لازم برای یک دورة آموزشی زبان اسپانیایی‘ به عنوان زبان خارجی ‘ مستلزم به کارگیری عوامل متعددی است. اگر چه اصول و قواعد فرایند تعلیم- یادگیری زبان اسپانیایی ‘ به عنوان زبان خارجی‘ در طول تاریخ نه چندان طولانی خود‘ تحول آشکاری را تجربه کرده است‘ با این وجود هیچ گونه وحدت نظری بین آنچه که در ایران به عنوان آموزش زبان اسپانیایی مطرح است و آنچه که در سایر کشورها اتفاق می افتد‘ وجود ندارد. در ایران در حال حاضر نزدیک به 1100 دانشجو در مقاطع و دانشگاه های مختلف به آموزش و یادگیری زبان اسپانیایی اشتغال دارند. اگر چه هدف اصلی این دوره ها آموزش زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم و با انگیزة رفع نیازهای جامعه است ‘ ولی هیچ اتفاق نظری بین روش ها و کتاب های مورد استفاده و نیازهای جامعه وجود ندارد. هدف از این بررسی اعمال نگرشی متفاوت و پی بردن به راه و رسمی معیار برای تسلط بر اصول و روش معتبر تدوین و تألیف کتاب های آموزش زبان اسپانیایی برای دانشجویان فارسی زبان با در نظر گرفتن اصول نوین و علمی روز و رفع نقایص موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The selection of book materials for Spanish courses for foreign students depends on many factors. The main objective of a published book in Spanish does not differ in various countries and there is not a unique idea about teaching it. Therefore, the main subject of this study is to have a different look and use the most recent methods for editing and teaching Spanish L2 to the students who speak Persian language. We will also take in to consideration different problems the Persian students encounter while they are learning this language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empirical and experimental acts
  • exnerimental acts
  • method
  • methodologist
  • teaching and learning