تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر

نویسنده

چکیده

کشورهای آمریکای لاتین همواره در حال خلق سبک های هنری وادبی بوده اند و با خلاقیت خود توانسته اند فرهنگ لاتینی خود را به جهانیان بشناسانند. مردمان این سرزمین ها سعی نموده اند هیچگاه ریشه و اصالت خود را از دست ندهند و همواره در جستجوی نوآوری و ابداع سبک های جدید ادبی پیش رفته اند. در همین زمینه می توان شاهد ظهور سبک های خاصی بود که در تاریخ ادبیات این کشورها می درخشد. حدود پنج دهة اخیر دوسبک ادبی ویژه و شایان توجه با نام های «رئالیسم جادویی»و«رئالیسم شگفت انگیز» به منصه ظهور رسیده اند که نظر همگان را جلب نموده اند. این دو سبک دو شیوة فکر ی متضاد را ارائه می کنند که علیرغم این تضاد‘ عناصر«جادو» یا «شگفت انگیز» توانسته اند در کنار«واقعیت» قرار بگیرند. تنها راوی است که با دیدگاه متفاوت خود(البته در کنار فضای داستان) در هر سبک‘ آفرینشگر این دو گانگی است. بنابراین آنچه که در این تحقیق مدنظر است‘ مراجعه به بعضی متون ادبی است تا بتوان به توجیه این نامگذاری و تفاوت های موجود میان این دو سبک ادبی پرداخت . برای رسیدن به این هدف دو اثر معروف با نام های صد سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز Gabril Garcia Marquez و قلمرو این دنیا از آلخو کارپنترCarpentier Alego را انتخاب نموده تا بتوان به بررسی تفاوت ها ی این دو سبک مهم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Latin American countries have always been creating literary and artistic methods, and have been able to introduce their culture to the world. People
in these countries have tried not to lose their own tradition and culture, but on the contrary, use them to create new styles. Now, we can see the emergence of particular styles that shines in their literature. In the last five decades two suitable styles have appeared, "Magical Realism" and "Wonderful Realism" which has attracted people's attention. Although these styles are two contrary styles, yet both match with "reality".Only the narrators of these stories with their varied view points, for each style, can be the creator of this paradoxical genre: "Wonderful Realism" or "Magical Realism". This research is focused on the naming and the difference between these styles. For obtaining this aim, two famous literary works, "Hundred Y ears of Solitude" by Gabriel Garcia Marquez and "The Domain of this WorId" by Alejo Carpentier, have been selected and the difference between them has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hundred Years of Solitude
  • Magic Realism
  • Narrator
  • The Domain of this World
  • View Point
  • Wonderful Realism