بررسی اجمالی برخی سوره های جزء30 از ترجمه های مترجمان معاصر قرآن در زبان روسی (بررسی، مقایسه و سعی در تصحیح ترجمه های قر ان در زبان روسی: ترجمهء کر ا چکو فسکی، عثمانف و پوروخووا)

نویسنده

چکیده

قرآن کتاب راهنمای هدایت و تربیت انسان است، این آخرین پیام الهی برای بشریت، تا کنون به بیش از 140 زبان مختلف جهان ترجمه شده که زبان های ارو پایی , در تعدادو کثرت ترجمه ها بر اغلب زبان های دیگر دنیا برتری دارند. 120 نوع ترجمه انگلیسی، حدو د 50 ترجمهء فرانسوی، و 10 ترجمه به زبان رو سی، بیانگر گوشه ای از این حقیقت است. بدو ن تردید ترجمه ای کامل از قرآن مجید با توقع انعکاس همهء دقایق و عمق مفاهیم آن ممکن نیست. سعی ما در این مقاله مقایسه و تطبیق ترجمه های معاصر قرآن در زبان رو سی، با متن اصلی قرآن، نیز با ترجمه های متفاوت بوده است. امید است این مقاله کمکی باشد برای تأیید ادعای حق و رد ادعای ناحق مترجمان قرآن در مورد چگونگی و کیفیت ترجمه های قرآن در زبان رو سی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Holy Quran is a book for guiding and instructing human beings. This last Divine revelation has so far been translated into more than 140 language of the world among which European languages both in the number and variety of translations outnumber other languages. 120 English translations, about 50 French translations, and 10 Russian translations indicate this fact. Undoubtedly, giving a thorough translation of the Holy Quran containing all its sublimity and deep meanings is virtually impossible. The present article is an attempt to compare the contemporary Russian translations with the original Arabic version as well as with other translations. It is hoped that this article would be a proof for the true Divine claims and a rejection to the unjust claims of the translators concerning the quality of their translations of the Holy Quran in Russian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparison
  • Islamic texts
  • Quran
  • Russian language
  • Translators of Quran