پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906)

نویسنده

چکیده

لئوپولد سدار سینگور شاعر پرأو ازهء سیاهپوست سنگالی، در سال1906 در سنگال دیده به جهان گشود، تحصیلاتش را در مدرسهء مذهبی کاتولیک در داکار و کالج لیبرمان به پایان رساند، در سال 1928 برای تحصیلات عالی به پاریس رفت.و ی در دبیرستان لوئی لوگران، دانشگاه سوربون به فراگیری فلسفه و ادبیات پرداخت و در سال 1935 به درجهء استادی دستور زبان دانشگاه فرانسه رسید.
وی در این دوره با نام آوران و افراد سرشناس چون ژرژ پمپیدو آشنا شد که این دوستی ها، سرآغازی برای رسیدن به موفقیت های آیندهء شاعر جوان محسوب می شود. او علاقهء زیادی به فراگیری، خواندن کتابهای نویسندگان و شعرای بزرگی چون مارسل پرو ست، ژان پل سارتر، پل کلودل، سن ژرژ پرس، آندره برو تن،و پل الوار داشت.
او شاعری سوررآلیست بود که با استفاده از فضاهای خاص فرانسوی- آفریقایی موسیقاری، سنتی، اسطوره ای باعث خلق آثاری نو و سخت پیچیده گردید. به همین روی در نظر داریم که در این مقاله با رو ش "خرده خوانش" که ژان پی یر ریشار بنیانگذار أن بودو با تشریح بخشی از اشعار مجموعهء اتیوپیک (حبشی ها) شاعر سنگالی، مضمون های مورد نظرو ی را نشان دهیم. در این رهگذر، نکات مبهم، تاریک شعر این شاعر، و زوایای اندیشه و آرمان های او از خلال تکرارها، تشبیهات، استعاره ها ارائه می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Leopold Sedar Sengor , the Senegalese most renowned black poet was born in 1906 in Senegal. He completed his studies in the a Catholic school in Dakar and Liberman College and in 1928 went to Paris to pursue his higher education. He learned literature and philosophy in Louis le Grand and Sorbonne University. In 1935, he was appointed professor of Grammar in France.
He was a surrealist poet whose modern and very sophisticated poems shrouded in specific French-African atmosphere, music, traditions and legends. In this article, by using the microlecture method, first devised by Jean Pierre Richard, and by analyzing some of Sedar Senghor’s Ethiopian poems, his themes will be shown. In this way, the poet’s ideas, will be depicted through the analysis of his use of similies, metaphors, repetition of certain concepts, negritude, and Creole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • French - African
  • Metaphor
  • Negritude
  • Repetition
  • Theme