بررسی اجمالی چگونگی پیدایش و گسترش تاریخ ادبیات روسیه

نویسنده

چکیده

در مقالهء حاضر، ابتدا تاریخچهء پیدایش، توسعهء تاریخ ادبیات روسیه مورد مطالعه قرار می گیرد. تاریخ پیدایش ادبیات رو سیه به اواخر قرن دهم، یعنی به زمان پذیرش مذهب مسیحیت به عنوان مذهب رسمی و دولتی روسیه برمی گردد. سپس سبک ها و آثار اولیهء ادبیات رو سیهء باستان و همچنین موضوعات آنها بررسی می شوند. به رایج بودن سبک هایی مانند سالنامه نویسی پندنامه نویسی,حکایت و سفرنامه نویسی نیز اشاره شده است، همچنین به صورت اجمالی، به و یژگی های آثاری مانند داستان سالهای گذشته، کلامی در مورد هنگ ایگور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, first the history of the origin and the development of Russian literature will be investigated. The origin of Russian literature goes back to the late 10th century when Christianity was adopted as the official and institutional religion in Russia. Then, the literary genres and the early works of Old Russian Literature as well as their subject matters will be studied. There are also some references to the popularity of such genres as writing Yearbooks, Fables, Parables and Diaries. Moreover, the characteristics of some works such as The Stories of the Old Times and A Word on Igor ‘s Regiment will be generally discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genres
  • History of Literature
  • Old Russia
  • Subject Matters
  • Works