بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی

نویسنده

چکیده

قرآن صورتی دارد که در ورای آن، معنی و مقصدی دیگر نهفته است، طبیعی است که اساس و اهم هر کلام، مفهوم و مقصد آن است. مضامین و معانی قرآن بسیار متعدد، متنوع و سرشار از مفاهیم عمیق معنوی است، به گونه ای که می توان مدعی شد در تاریخ بشریت، سابقه و همانندی ندارد، اطلاع از چگونگی ترجمه های آن و نقد ونظرها در مورد کیفیت آن ها، یکی از اقدامات لازم دراین زمینه است.
امروزه توجه به ترجمه های قرآن به زبان روسی و کنجکاوی به چگونگی انجام آن، مورد توجه محافل فرهنگی و ادبی است. دربین ترجمه های معاصر قرآن، می بایست به ترجمه های انجام شده توسط ایگنانی کراچکوفسکی، نوری عثانف و والریا بوراخووا توجه نمود. تلاش ما در این مقاله که بر گرفته ازطرح پژوهشی در بارهء ترجمه قرآن به زبان روسی بوده است، مقایسهء ترجمه های معاصر قرآن مجید از زبان روسی، با متن قرآن است، امیدوأریم با أنجام این پژوهش و بیان آن تا حدی وضعیت موجود در ارتباط با ترجمه های قرآن برای علاقه مندأن به پژوهش های قرآنی در امور مربوط به ترجمه، مخشص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the quality of Russian translation of the Holy Quran. To achieve this, some recent translations of the Holy Quran such as the one carried out by Krachkofcky, Osmanof, and Porokhova, were qualitatively analysed. Having referred to some available Russian, Persian, and Arabic sources, this study found that the Russian translations of the Holy Quran would have been impossible without the help of some Russian specialists in the fields of philosophy and history of Islam, and researchers of the dialogue between Muslim and Russian cultures. This study also showed that some scholars who investigated the previous versions of Russian translations of the Holy Quran in terms of their distinctive features and those theorists and practitioners of translation from oriental languages and from Russian have enormously contributed to the recent translation of the holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparing
  • Quran
  • Quran in Russian
  • translation of Quran