بررسی واژگان و اصطلاحات انگلیسی در زبان اردو و به کارگیری آن ها در رسانه های ارتباط جمعی به ویژه روزنامه ها

نویسنده

چکیده

کاربرد و تأثیر الفاظ و واژگان زبان های بیگانه- بویژه زبان بین المللی انگلیسی- در زبان و ادبیات کشورهای مختلف بسیار رایج و متداول است و امروزه بیش از گذشته شاهد آن هستیم. این تأثیر در رسانه های ارتباط جمعی، بخصوص رادیو، تلویزیون و روزنامه بیشترور در زبان عامیانة مردم شهرها و روستاها کمتر به چشم می خورد. البته این کاربرد شاید به این دلیل باشد که مسئولان این رسانه ها می خواهند به نوشته های خود زرق و برق بیشتری بدهند، یا به زعم خود سطح آن را بالا ببرند، تا در نظر بیننده و شنونده جلوهء بیشتری داشة باشد، اما تمام این ها باعث بروز مسانل و مشکلات مختلفی در زبان و ادبیات یک کشور خواهد شد. این اقدامات در بعضی موارد خاص- که در ادامه اشاره می شود- گرچه ممکن است باعث غنی تر شدن زبا ن گر دد، ولی در اکثر موارد، باعث بروز مشکلاتی از جمله سخت تر شدن درک و فهم آن توسط افراد عامی می گردد.
با همین انگیزه، بر آن شدیم تا در این مقاله میزان، کاربرد و چه گونگی تأثیرات ناشی أز
آن ها را در رسانه های ارتباط جمعی، بخصوص روزنامه ها. به طور مفصل تر و در بقیهء موارد به کوتاهی، بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The usage and influence of foreign languages especially the international language English is very common as language of different countries. This usage and influence shows itself in several medias, especially Radio, Television, Newspapers and also in common language of city people and villagers. Probably this usage is because the media masters want to make their scripts more attractive and take it to a higher level so that they seen more attractive to the listeners and viewers. But all these would cause different issues in the language and literature of a country. Though in some cases — (of we which talk about later) — this would enrich the language, but generally it would also lead to problems such as making the language harder to understand by common people.
Because of this, we decided to consider the usage, and its influences on in media especially newspapers, in details, and other media types in short tables. In this article we do not wish to criticize anybody; we just want to express a point of view to create a new change and suitable field for constructive criticism of these foreign words and informing the people to prevent unlimited entrance of these words in Urdu language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English expressions
  • Foreign phrases in Urdu
  • Mass Media
  • Urdu language