بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر

نویسنده

چکیده

باور کلی گروهی در ایران آنست که مردم کشورهای غربی، مخصوصأ دانشمندان،
فلاسفه، و شخصیت های ادبی، افکارمادی داشته و از سکولاریزم حمایت می کنند و
انتظار می رود که در آثار ادبی نیز مادیگرایی و سکولاریزم تبلیغ شود. به همین دلیل
بسیار شگفت انگیزاست که درون مایهء اصلی داستان کوتاهی به قلم نویسنده ای غربی،
رد مادیگرایی و افکار سکولار باشد و جهان آخرت را هم مورد بحث و مداقه قرار
دهد. عنوان این داستان زیبا، جذاب و کم نظیررا به فارسی می توان "آن سوی بوته ها
ترجمه کرد. هدف اصلی نگارندهء این مقاله اثبات این مدعا است که نویسندهء داستان
فوق الذکر بینش مادیگرایی را یک نظام سیاسی- اجتماعی غلط و بی اعتبار دانسته و آن
را سخت مورد نکوهش قرار می دهد، وی با ظرافت خاصی نشان می دهد که چنین
نظام فکری، با فطرت و ذات انسان بیگانه برده و آشکارا با آن در تضاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The general belief in Iran is that the people in the west including the scientists, philosophers, and literary figures have materialistic ideas and support secularism. The present author also seems to share this attitude about the westerners. Therefore; it was quite surprising to him to come across a short story whose general theme was the rejection of materialism and secularism and a contemplation about life in the next world. The title of this exceptionally fantastic short story is The Other Side of the Hedge. The main objective of the present article is to prove that the writer of the
aforementioned short story renounces socialism as a viable system of thought and shows how such a system is alien to human nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image
  • Materialism
  • Plot
  • Secularism
  • Symbolism
  • Theme