کلیدواژه‌ها = آفرینش هنری
تعداد مقالات: 1
1. زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس

دوره 15، شماره 58، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-66

موسی احمدیان؛ محمدمهدی کاشانی