کلیدواژه‌ها = نقشگرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه

دوره 13، شماره 45، بهار و تابستان 1387

زهرا اسماعیلی‌فرد