کلیدواژه‌ها = ادبیات
«شاهکارهای ادبیات روسیه در آینه سینما»

دوره 29، شماره 1، تیر 1403، صفحه 219-240

10.22059/jor.2024.375738.2522

بهرام زینالی؛ روح انگیز قلیزاده


بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-72

10.22059/jor.2012.29455

مه زاد شیخ الاسلامی


حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 41-60

فریده علوی؛ رضا علی اکبرپور


دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 5-30

جمشید آذری ازغندی


زن وادبیات در آمریکای لاتین

دوره 10، شماره 28، دی 1384

مریم حق روستا


آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381

فرزانه کریمیان