کلیدواژه‌ها = طنز سیاه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 403-430

علی محمدی؛ فاطمه تسلیم‌جهرمی