نویسنده = فاضل اسدی امجد
تعداد مقالات: 4
2. اسلام و سیاست در ادبیات نمایشی دورة الیزابت: نمایشنامههای تیمورلنگ و اتللو

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-22

فاضل اسدی امجد؛ رامین فرهادی


3. بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی


4. کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان

دوره 14، شماره 56، پاییز و زمستان 1388

زهرا جان‌نثاری لادانی؛ فاضل اسدی امجد