نویسنده = ������������ ��������������
رویکرد دوپهلوی داکتارو به دورة ترقی در رمان رگتایم

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 43-55

زهره رامین؛ سیدمحمد مرندی


آرمانشهر علمی فرانسیس بیکن و داستان‌های علمی- تخیلی استنلی گرامن واینبام

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 77-94

سیدمحمد مرندی؛ زهرا جان نثاری لادانی


«جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388

سیدمحمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین