نگاه نوستالژیک و انتقادی هرتامولر به فرهنگ بومی خود در رمان «قلب حیوانی»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

10.22059/jor.2022.336975.2262

چکیده

هرتامولر نویسندۀ رومانیایی تباری است که به ناچار و ناخواسته، در اوج دوران استبداد نیکولای چائوشسکو، سرزمین خود را به قصد اقامت در کشور آلمان ترک می‌کند. در پی مهاجرت مولر به آلمان، نگاه نوستالژیک و انتقادی او، به فرهنگ بومی خود، در آثارش مجال تجلی می‌یابد. رمان «قلب حیوانی» از جملۀ این آثار است که مولر در آن صادقانه ماجرای زندگی خود را روایت می‌کند. در نهایت با بهره‌گیری از شیوۀ تحلیلی- توصیفی این نتایج حاصل شد که: عوامل سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز نگاه نوستالژیک و انتقادی مولر به فرهنگ بومی خود، در این رمان است و نگاه نوستالژیک مولر در این اثر، نگاهی شخصی و اجتماعی است؛ او در این رمان راویت‌گر زندگی پر تنش و جانکاه مردمانی است که ترس و ستم زندگی آنان را به نابودی کشانیده؛ مردمی که برای فرار از موطن خود، مجبورند به هر خفتی تن داده؛ اما غافل از آن هستند که زندگی آنها پس از مهاجرت نیز، به شدت تحت تاثیر زندگی آنان قبل از مهاجرت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Müller's nostalgic and critical look of his native culture in the novel Animal Heart

چکیده [English]

Herta muller's nostalgic and critical view of his native culture in the novel Animal heart .Herta muller is a Romanian writer who inevitably leaves his homeland to live in Germany during the dictatorship of Nicolae Ceausescu. He manifests his native culture in his works. The novel Animal heart or (Land of Green Tomatoes) is one of the works that Herta müller wrote after his migration and in which he honestly tells the story of his life and Tells his personal experiences. This study, with its library approach and descriptive analytical method, is dedicated to Müller's nostalgic and critical study of his native culture after his migration to Germany in the novel (Animal Heart). The results show that Müller has not left the nostalgia for his homeland after his emigration, and speaks of issues such as the fear of betrayal, oppression, corruption, and the death toll that prevails in his homeland that forces him to emigrate. In this novel, ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration litratuer
  • critical nostalgic
  • native culture
  • Herta muller
  • Animal heart