"ما را به یاد آرید!" بررسی تطبیقی شعر "یاد آر" دهخدا با "به آیندگان" برشت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

دهخدا و برشت که همعصر یکدیگر بودند، با وجود زندگی در دو سرزمین متفاوت، فراز و نشیبهای مشابهی را پشت سر نهادند و هر دو دوران ظلم و استبداد خودکامگان، جنگ، فقر و قحطی و تلخی تبعید را چشیدند. این مشابهت در تجربۀ زیستۀ آنان و همچنین مبارزۀ همیشگی برای آزادیخواهی که در شعرشان نیز نمود یافته، موجب شده تا درونمایۀ دو شعر مشهور آنان یعنی "یاد آر ز شمع مرده یار آر" و "به آیندگان" با یکدیگر شبیه باشد. آنها نخست به توصیف دوران تاریک خود می‌پردازند و از ناآگاهی و عدم مسئولیت‌پذیری مردم شکوه می‌کنند، سپس برای تنویر افکار عمومی مبارزات خود با حاکمان ظالم را برمی‌شمرند. دهخدا بر آن است که با وجود جو خفقان، او و همقطارانش دین خود را ادا نموده‌اند و در این راه حتی از جان خویش گذشته‌اند، حال آنکه برشت اذعان می‌کند تلاشش با وجود اینکه توان اندکی داشته، کافی نبوده است. هر دو شاعر با اطمینان از اینکه این روزگار سیاه سر می‌آید، از آیندگان می‌خواهند که آنان را یاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"O People of the Future remember us!” A comparative study of Dehkhoda's poem "Remember!" with Brecht's "To the People of the Future"

چکیده [English]

Dehkhoda and Brecht, who were contemporaries of each other, despite living in two different land, experienced the tyranny of the dictators and the bitterness of exile in their lives. This similarity in their lived experience, as well as the constant struggle for freedom that is reflected in their poetry, has caused the themes of their two famous poems, " Remember!" and "To the People of the Future", to be similar. They first describe their dark times and boast of the ignorance and irresponsibility of the people, then enumerate their struggles with oppressive rulers to enlighten public opinion. Dehkhoda believes that despite the suffocating atmosphere he and his colleagues have done their duty and in this way they have even sacrificed their lives, while Brecht admits that his efforts, although of little power, were not enough. Both poets are confident that this dark day is coming to an end and ask the people of the future to remember them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dehkhoda
  • Brecht
  • Comparative Literature
  • Social Poetry
  • Remember
  • To the People of the Future