اریک شویار : این سو یا آن سوی نوشتار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

2 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی /دانشگاه تبریز

چکیده

اریک شویار متولد 1964 در لاروش-سور-یون ، نویسنده‌ای فرانسوی است که خود را تماماً وقف ادبیات کرده است. به گفتۀ اولیویه بسار-بانکی و پیر ژوردر "نویسندگان کمی هستند که زندگی‌شان اینگونه آمیخته در ادبیات باشد"(2016،ص 7). ما در این مقاله با بررسی دو اثر وی، خویش ‌داستان‌نویس و خیاط کوچولوی شجاع ، به مطالعۀ نوشتار شویار و مطالعه طنز در آثارش می‌پردازیم اما سوال اینجاست که شویار چه مقوله ایی از طنز را به مخاطب نشان می دهد؟ و با چه هدفی؟ براساس نظر منتقدان، آثار شویار ویژگی های رمان تفننی را شامل می شود که در این پژوهش سه ویژگی آن را بررسی می کنیم. در بخش اول قطعه نویسی را مطالعه می کنیم ، در بخش دوم نیز با بررسی رمان خیاط کوچولوی شجاع ، هنر شویار را در مرتبط کردن حاشیه روی و هنر زبان نشان خواهیم داد و در بخش نهایی شاهد تخریب داستان ها برای تبدیل شدن به یک رمان تفننی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Eric Chevillard: below or beyond the writing

نویسندگان [English]

  • َAllahshokr Assadollahi Tejaragh 1
  • zeynab Tahmasebi 2
1 University of Tabriz
2 University of Tabriz
چکیده [English]

EricChevillard, born in 1964, is a French writer who devotes himself entirely toliterature. His first book was published by Editions de Minuit in 1987,entitled Mourir d'enrhume. Three years later, in 1990, Chevillard demonstrated his stylistic audacity through Palafox. In this article, by examining Le Vaillant Petit Tailleur and L'Autofictif, we'll examine Eric Chevillard's writing and the use of humour in his work. But the question is what type of humour he shows? For what purpose?  Chevillard's works, according to critics, have the features of a playful novel, which we examine here on the basis of three points. In the first part, we will examine how inL'Autofictif, with fragmentary writing, he associates the content with theform. Furthermore, by examining the novel Le Vaillant Petit Tailleur, we seethe artist's ability to connect digression with language, and finally we see that the tale is destroyed in order to become a playful story.

Keywords: Chevillard, fragment, digression, playful, subversion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "
  • Chevillard"
  • fragment"
  • digression"
  • playful"
  • , "
  • subversion"