بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان فرانسه

2 دانشگاه تهران

چکیده

جستجوی عشق و رسیدن به کمال یکی از اصلی‌ترین بن‌مایه‌های میراث ادبی و هنری جهان است. جهان‌شمول بودن این درونمایه ازجمله عللی است که باعث شده این مفهوم در آثار نویسندگان متعدّدی منعکس شود. منطق‌الطیّر عطّار، این مفهوم را در قالب "هفت وادی عشق" که بیانگر سیر صعودی انسان برای رسیدن به کمال است، به تصویر کشیده است. آندره شدید، نویسنده فرانسوی زبان، در داستان کوتاه «مرد نیم‌تنه و مسافرش»، جستجوی کمال و محبّت را در قالب زندگی دو شخصیت کمال‌جو، که در نهایت به اتّحاد می‌رسند، ترسیم نموده است و هفت وادی عشق به طور تلویحی در این متن، با همان ترتیب مورد نظر عطّار ارایه شده است. بررسی تطبیقی این دو اثر با توجّه به بایسته‌های نظری بینامتنیّت ریفاتر، می‌تواند راهگشای یافتن نقطه نظرات مشابه آندره شدید و عطّار در ارتباط با موضوع هفت وادی عشق و بررسی چیستی و چرایی هم‌پیوندی‌های بازنمود این مفهوم نزد آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's seven valleys of love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid

نویسندگان [English]

  • ebrahim salimi kouchi 1
  • Nikoo Ghassemi 2
1 French department, faculty of foreign languages, university of Isfahan
2 university of tehran
چکیده [English]

The search of love and perfection is one of the main topics of cultural and artistic heritage of the world. The cosmopolitan aspect of this issue justifies its influence on the works of several writers. Mantiq-ot-Teir of Attar illustrates this subject in the form of “seven valleys of love”. Andrée Chédid, the french language writer, has also demonstrated this process in one of her short stories named “The man-trunk and his traveler”. She represents in this story the life of two characters who complete each other, and at last they become unified. In fact, we can distinguish implicitly the seven valleys of love in this story as the same order mentioned in Mantiq-ot-Teir. Therefore, a comparative study of these texts, by profiting from the theoretical bases of Riffaterre’s intertextuality, lets us finding the similarities between the viewpoints of Attar and Chédid concerning seven valleys of love and verifying the why and wherefore of resemblances and commun features of this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Attar
  • quest of perfection
  • Mantiq-ot-Teir
  • Andrée Chédid
  • “The man-trunk and his traveler”
  • Intertextuality
  • Riffaterre