ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ترجمه فعالیتی است که مرزها را بلورین میکند. در جهانی با ترجمههای خوب، مرز وجود دارد اما دیواری
از بتن نیست. دیواری بلورین است که از فعالیت مترجمان توانمند پدیدار شده است. در
جهانی که وجود مرزها اجتناب ناپذیر می
نماید، ترجمه راهی است تا سویههای یاسآور و نفاقافکن مرزها را بزداییم. اگر ترجمه
خوب را همسو با نگره مبدأگرا با تأکید بر کلمات خاصه نگاه آنتوان برمن و همفکرانش
بدانیم، اثر ترجمه‌ای با حفظ اندیشه، ساختار هنری و هویت زبان مبدأ، راه به سوی
فرهنگ و سرزمین دیگری در برابر خود گشوده و می‌کوشد تا در آن جا چون بیگانه‌ای
دوست داشتنی مأوا گزیند
. اینچنین درمی‌یابیم که اثر ترجمه‌ای هم ادبیات تطبیقی است و هم
ظرفیت بسیار بالایی برای مطالعه‌ای تطبیقی را دارا است. از این منظر و با نگاه به
تعاریف برونل و همکارانش در کتاب ادبیات تطبیقی چیست؟ مؤلفه‌های ترجمه خوب
را در نزدیکی‌های مفاهیم پژوهشی تطبیقی دنبال می‌کنیم تا دریابیم که در ترجمه‌ای
قابل اعتنا، زبان اثر با همه ملزومات‌اش، در زبان دیگری بازآفرینی شده و حاصل آن
همنشینی عناصر فرهنگی زبان مبدأ با زبانی دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation; A Vehicle for Traveling to the Other Side

نویسنده [English]

  • ا ا
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده [English]

Translation is an activity that crystalizes borders. In a
world with good translations, there are no borders but the wall is not made of
concrete. There are boundaries but crystal walls that has emerged from the work
of translators. In a world, where borders is inevitable translation is a way to
cleanse borders of factious and desperate. If we translate in accordance to the
theory of Antoine Berman, a translation of the idea of
​​preserving the structure and
identity of the source language, the culture, the land and the other in an
attempt to open up where the alien is a lovely lived in. Thus we find that the
study of comparative literature and literary translation is similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • Comparative literature
  • Literal Translation
  • Metonymy
  • Writing-Border
  • Unit of Translates