تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فرانسه- دانشگاه آزاد اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

مرگ، یکی از رازناکترین و بزرگ‌ترین رویدادهای زندگی است. بن‌مایة
بسیاری از آثار ادبی نویسندگان جهان بر مرگ‌گریزی نهاده شده است. اما اریک امانوئل
اشمیت (
Eric-Emmanuel Schmitt) نویسنــدة معاصر فرانسوی، نه تنها با نفرت به مرگ نمینگرد، که با نگرشی واقع‌گرایانه، می‌کوشد
تا با کاربست عناصر معنوی مرگ، را به عنوان پدیداری متعارف از جهان هستی معرفی
کند. اسکار و خانم رز (
Oscar et la dame rose) اثر برجستة داستانی او، روایت کودک
بیماری است که در آستانة مرگ است، ولی نویسنده با تسلط بر روان کودکانة او ، دنیایی
خیال‌انگیز برای او می‌آفریند. از این‌روست کـه دیگر مرگ نه چهره‌ای کریه که رخساری
وسوسه‌انگیز دارد. در این جستـار سعی می‌شود به تحلیل روانشناختی مرگ در این اثر
داستانی پرداخته شود تا بتوان برای پرسش زیر پاسخ مناسبی یافت: در این اثر، چه
عواملی در پذیرش مرگ به عنوان واقعیتی انکارناپذیر مؤثرند؟ همچنین، با بررسی رویکردهای
روانی شخصیت‌های داستان، نشان خواهیم داد که اشمیت با دسته‌بندی افراد به «مرگ‌گریز»
و «مرگ‌پذیر»، این مفهوم را که در فراسوی نمودهای عینی جای دارد، به عنوان پدیداری
ملموس و قابل درک به مخاطب معرفی می‌نمایاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Analysis of Death in Oscar and the Lady in Pink

نویسندگان [English]

  • mahboobeh Fahimkalam 1
  • mohammad reza mohseni 2
چکیده [English]

One of the largest and most mysterious events of life is death, which has continued to preoccupy the mind of man. In cotemporary literature, many authors are trying to escape death.  But the approach of Eric Emmanuel Schmitt, contemporary French writer, given the large number of his works with this theme, seems to be specific. In his work, death does not have  a horrible face. Through belief in God and the benefts  of life, he tries to accept death as a reality of life.  His outstanding work Oscar and the lady in pink is the story of a sick child who is on the brink of death, yet the writer, who is aware of the impact of imagination on the child’s psyche and the depth of human spirit, creates an imaginary world for him. Thus not only is death  not ugly and horrendous but it becomes acceptable to the child.  In this paper, we study the psychological aspects of this story, to find a response for this question: which elements are efficient in the acceptance of death? We shall study the characters using a psychological approach in ftheir encounter with death. By classifying people into two groups: those who “ accept the death” and those who
”escape of death”, Schmitt presents a notion of death as a reality palpable and comprehensible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychology
  • Religion
  • Acceptance of Death
  • Schmitt
  • Oscar and the lady in Pink