«ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

«ادبیات مهاجرت» ایتالیا در واپسین دهة سدة گذشته از سوی طیف
گوناگونی از نویسندگان مهاجر به این کشور که سودای برقراری ارتباط با جامعة میزبان
و اثبات وجود خویش را در بطن آن در سر می‌پروراندند، پایه‌گذاری شد. این ادبیات با
روایت از دنیاهای دور، ناهمسانی‌ها و ناسازگاری‌های ناشی از هجرت و دوپارگی وجودی که
مهاجران با آن دست به گریبانند، قوام یافته؛ و تا اکنون به معرفی هویت‌های بازیافته
و بازساختة این کوچ‌نشینان قلم به دست، همت گمارده است. در این جستار به بررسی
چهار اثر از نویسندگان نامی زن مهاجر پرداخته شده است. ملاک گزینش این آثار، پرداختن
به پدیدة بارداری و مادر شدن بوده است. با تحلیل آثار منتخب، افزون بر بازنمایاندن
نشانه‌های اتوبیوگرافی موجود در آثار، با هدف تأکید بر نقش ابزاری ادبیات در به
تصویر کشیدن پدیده‌ها و تحولات اجتماعی و در نهایت پرده‌برداری از تصویر نوینی که
قهرمانان زن از دنیای پیرامون و آینده در ذهن پرورانده‌اند، برخی عوامل مؤثر بر این
پدیده‌ها مورد کاوش قرار گرفته است. واکنش قهرمانان زن در شرایط نامطلوبی، همچون
بارداری ناخواسته، تلاش خودآگاه یا ناخودآگاه آنان در جهت احقاق حقوق خویش و دست‌یابی
به‌ جایگاهی درخور، از جمله این عوامل اند. همچنین در ادامه مشاهـده می‌شود، چگونه
افکار زن محور نویسندگان این آثار، به ظهور اندیشه‌های مردستیز
در قهـرمانان زن می‌انجامد. زنانی که از قدرت مسئولیت‌پذیری و
تدبیر بیشتری نسبت به مردان بهره‌مندند و آگاه از سلطة مردانه‌ای که قرن‌ها به
آنان روا داشته شده در پی برانداختن سنت غیر انسانی برتری جویی مردان برآمده و برای
احراز نقشی محوری در عرصة وجودی خویش می‌کوشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Italian Immigration Literature; the Reflection of Women's New World

نویسنده [English]

  • Mahzad Sheikholislami
دانشگاه تهران
چکیده [English]

"Literature of migration" has
emerged in the last decades in Italy through a diverse range of migrant writers
who were passionate to establish a connection with their host society and
receive recognition in the respective context. This literature is consolidated by
its own narration from faraway lands, immigration related dissonances and
discords, and duality of self; devoting to introduce the reconstructed and
retrieved identities of these immigrants. This research will focus on four
works by famous women writers and the selection criteria of these works was
based on their preoccupation with the phenomenon of pregnancy and motherhood.
In addition to the representation of autobiographic significances, the study
will emphasize the instrumental role of literature in portraying the phenomena
and social changes, and reveal new images portrayed about the future and their
surroundings in the heroines' mind. As to mention some of the core issues in
this study, we can refer to subjects like the reactions of female protagonists
in undesirable situations as unwanted pregnancy, their conscious or unconscious
efforts to regain their own rights and the acquisition of a favorable position.
As it was expectd,  the feminine-oriented
thoughts of the selected writers, undoubtedly, originates the anti chauvinism
notions in the mind of the protagonists of the mentioned works who are more
responsible and skilful than men, and who try to overthrow the inhuman
tradition of male supremacy. They are aware of male dominance that has
oppressed them for centuries, and 
struggle to obtain a more pivotal role in the context of their own
existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Italian Literature
  • Immigration
  • Women Writers
  • Autobiography
  • pregnancy