تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات حکیم عمر خیام و مائده‌های زمینی آندره ژید

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند، دکترای زبان وادبیات انگلیسی

2 دانشگاه بیرجند، دکترای زبان وادبیات فارسی

3 دانشگاه بیرجند، کارشناس ارشد زبانشناسی

چکیده

پژوهش بر اساس نظریه‌های بنیادی ادبیات تطبیقی- گستر? پژوهش در پیوندها و داد و ستد‌های ادبی ملل– نشان می‌دهد که گنجین?‌ فرهنگ و ادبیات فارسی نقش بسزایی در الهام‌بخشی و آفرینش شاهکارهای متعدد در ادبیات جهان داشته است. آندره ‌ژید، نویسند? مشهور فرانسوی، از کسانی است که تحت تأثیر این میراث غنی به خلق آثار منحصر به فرد دست یافته‌اند. او کتاب مائده‌های زمینی خود را به گونه‌ای در پیوند با ادبیات شرق، به ویژه ادبیات فارسی آفریده است. ژید با ذکر مصراعی از حافظ و آیه‌ای از قرآن کریم در آغاز کتابش، توجه ویژ? خود را به این آثار نشان داده است. در حالی که ژید نام خیام را تنها یک بار در کتاب مائده‌های زمینی آورده است، گمان می‌رود که این کتاب نمایانگر برخی تأثیرپذیری‌های آندره ژید از خیام نیشابوری نیز باشد و شاید بتوان گفت، تأثیر اندیشه خیام در این اثر بیش از اندیشه حافظ است؛ از این‌رو در ‌این نوشتار ضمن بررسی شیوه و میزان آشنایی ژید با رباعیات خیام، با تحلیل تطبیقی مفاهیم مشترک رباعیات خیام و مائده‌های زمینی آندره‌ژید، نقش رباعیات در آفرینش مائده‌ها آشکار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of "The Rubaiyat of Omar Kheyam" in "The Fruits of Earth" by Andre Gide

نویسندگان [English]

  • Hassan Emami 1
  • Ebrahim Mohammadi 2
  • Maliheh Zarei 3
چکیده [English]

This research, based on the fundamental theories of comparative literature, indicates that the treasure of Persain culture and literature has played a vital role in creating and inspiring several literary masterpieces of the world. Andre Gide –the eminent French writer–is one of those who under the influence of this rich heritage has created such a unique work as "The Fruits Of Earth". He has created this famous work under the influence of Persian literature. By mentioning a line of Hafiz and a verse of Quran at the beginning of his book, Gide has indicated his special attention to oriental works. To some extent, his "The Fruits of the Earth" is related to oriental literature, especially Persian. Although he has mentioned the name of Khayyam just one time, the influence of Khayyam on his work is more than other Persian writers. This research shows the different ways and the extent of Gide’s familiarity with Khayyam and offers a comparison of common concepts in "Rubaiyyat" and "The Fruits of Earth".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andre Gide
  • Comparative literature
  • Fruits of Earth. Khayyam
  • literature
  • persian