تحلیلی بر چگونگی ارائه نرم‌افزارهای آموزشی زبان (با توجه به شکل، محتوا و تکنیک)

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ظهور رایانه‌ها تحولی عظیم در عرصه‌های گوناگون و از آن جمله آموزش پدید آورده‌اند، به گونه‌ای که آموزش را وارد مرحلة نوینی کرده است، آنچنان که این تأثیر، در زمینة آموزش زبان نیز نمود داشته است. رشد رو‌زافزون رایانه‌ها و به دنبال آن نرم‌افزارهای آموزشی زبان به عنوان وسیله‌ای کمک آموزشی در نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته، توجه تولیدکنندگان و کاربران را همواره به این سؤال جلب می‌کند که این نوع نرم‌افزارهای آموزشی بر اساس چه معیارهایی باید تولید شوند. دراین مقاله سعی شده با ارائة معیارهای تخصصی الف) ابعاد آموزشی (اهداف، نظام آموزشی باز یا بسته، روش یاددهی/یادگیری و منحنی آموزشی)؛ ب) فنون رایانه‌ای بکار رفته (ساختار خطی یا منشعب، انعطاف‌پذیری و امکان کنترل نرم‌افزار) و کاربری آسان به بررسی چگونگی ارائة نرم‌افزارهای آموزشی زبان پرداخته شود. بررسی شکل، محتوا و تکنیک‌های بکاررفته در نرم‌افزارهای آموزشی زبان، امکان سنجش کارایی نرم‌افزارهای موجود و در نتیجه تهیه وتولید نرم‌افزارهای آموزشی کارآمد را با توجه به شرایط و نیازهای کاربران داخلی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Presentation of Language Learning Software (Configuration, Content, and Technique)

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Rahmatian
  • Mohammad Hossein Otroshi
چکیده [English]

The advent of computer has revolutionized a variety of fields including education thus paving the way for educational science to enter a new stage. This effect has exhibited itself well in language learning. The development of computer technology and the resulting language learning software, as a reliable tool in the educational system of developed countries, has attracted the attention of both learners and producers, simultaneously questioning the basis on which the software is to be produced. This article, attempts to consider the development of language learning software by representing two specialized criteria a) educational aspects (objectives, open/closed educational system, teaching/ learning method and learning curve), b) utilized computer techniques (linear/ramiform structure, flexibility and controllability of software) and being user friendly. Considering configuration, content, and techniques used in language learning software makes the assessment of available software possible and thus provides the efficient learning software to be produced according to the internal users’ requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Content
  • Language Teaching
  • Software Production
  • Technique