نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها

نویسنده

چکیده

تئاتر خیابانی یکی از اشکال نمایشی است که کمتر در جامعة ما و حتی در میان هنرمندان مورد توجه واقع شده است. این نمایش که غالباً در فضای باز انجام می‌شود، به واسطة صمیمیت حاکم بر فضای آن، و نیز به خاطر بیان دردهای اجتماعی، می‌تواند در جامعه مؤثر واقع شود. تئاتر خیابانی کارکردی دوگانه دارد، نخست، کارکرد جشنواره‌ای آن است که به صورت نمایش‌های دسته جمعی و کارناوالهای شادی برگزار می‌شود و سبب ایجاد همدلی در میان شهروندان می‌شود؛ اما کارکرد دیگر آن، اجرای نمایش‌هایی است که دارای ویژگی‌های اعتراض‌آمیز و عصیانگرانه‌ای است، که بیانگر تناقض‌های فرهنگی و یا کاستی‌های اجتماعی است. در این مقاله، ضمن شناسایی رویکردهای گوناگون موجود در عرصة این گونه نمایش، به بررسی ویژگی‌ها و دغدغه‌های موجود در آن می‌پردازیم، و راهبردهای لازم را برای رسیدن به قابلیت‌های مؤثر آفرینش هنری بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Street Theater, Approaches, Strategies and Disturbances

چکیده [English]

Street theater is a form of stage performance which has unfortunately escaped the attention of society as well as artists.These performances are usually enacted in open space in a very friendly interaction with spectators.The performances express social problems which can result as effective means to tackle social matters. Street theater servers two purposes: first, is its carnival application which is performed as a group and for the purpose of enjoyment. The second is its rebellious and complaining character, which reflects social defects and contradictions. In this paper, in addition to the presentation of the characteristics of this kind of theater, we will also take into account the approaches, strategies, and finally find ways in which to enhance this creative art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • players
  • Rituals
  • spectators
  • Street Theater