پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم

نویسنده

چکیده

اسکار وایلند ( 1900-1845) ، نویسنده نامدار انگلیسی – ایرلندی ، یکی از چهره های شاخص ادبی دهه پایانی سده نوزدهم انگلستان است که سخن ازاین دوره اثرگذار در ادبیات این کشور ، بدون ذکر نام وی ناممکن است . با این وجود ، او در زمان مرگ ، نویسنده ای گمنام بود که در صورت عدم تلاش مجدانه رابرت راس ( 1918-1859) دوست و اولین ویراستار مجموعه آثار وی در قرن بیستم ، اکنون به یقین چهره ای فراموش شده به حساب می آمد . رأس با استفاده از ابزار موثر « مجموعه آثار » در صنعت چاپ و نشر و کاربری فنونی که تمامی در علم « پژوهش متن » (textual criticism ) یا ویراستاری قابل مطالعه اند . نام وایلد را « احیا» کرده و به تثبیت متن آثار او پرداخت و با وجود انتقادات بسیاری که بر شیوه کار او و ارزش پژوهشی آن وارد است ، موفق شد در زمینه کلاسیک شدن نام وی را فراهم آورد . این مقاله به بررسی بعضی از اقدامات راس در این زمینه و تأثیر آن بر دریافت عمومی از آثار وایلد در بخش عمده قرن بیستم می پردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Oscar Wilde is considered today as one of the most influential writers of the last decade of the nineteenth century, and it is practically impossible to speak about this important period in English literature without mentioning his name. However, the fact is that Wilde was a relatively obscure literary figure at the time of his death in 1900, and had it not been for the untiring devotion and measured editorial activities of his first editor, Robert Ross, his name would have been left to us not as the classic writer that he is but probably as a controversial cultural figure of the fin-de-siecle. Taking advantage of the powerful publishing medium of the nineteenth century collected edition and through the adoption of calculated editorial techniques, Ross was able to rehabilitate his friend’s name against all odds and put it on the literary ‘classics’ map of his time and era; textual criticism would thus play a significant role in Wilde’s gradual rise to fame and ultimate canonicity in the twentieth century. The present article deals with the effect of the editorial strategies employed for Wilde’s first collected edition on his public perception for a large part the previous century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authentication
  • authoritative text
  • classic
  • collected edition
  • Oscar Wilde
  • Robert Ross
  • Textual criticism