زبان ادبیات‘ زبان سینما مقابله متن داستان نوین موشت و فیلم موشت

نویسنده

چکیده

برای دستیابی به ترجمه ای راستین‘ می یابد به روح اثر پی برد. در برگردان داستان نوین موشت اثر ژرژ برنانوس به فیلم‘ بروبر برسون به شکلی آرمانی موفق به دستیابی به روح اثر شده واین اتفاق در شکل و مضمون‘ به صورتی توامان رخ داده است. برسون بیان های ادبی خاص اثر را تبدیل به بیان سینمایی کرده و در تمامی این موقعیت ها‘ جهان بینی برنانوس را در نظر داشته است. جستجوی خداوند از فراسوی دردها و رنج های آدمی‘ مضمون مشترک نویسنده و فیلمساز بوده است و همچنین نبود سویه های روانشناختی در کنش و گفت و گوها‘ جهان ساختاری مشترک آن دو است. بدین گونه‘ اثری در سینما پدید آمد که اقتباسی شاخص از جهان ادبیات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To achieve a true translation, one must understand the spirit of the literary work. In the film version of the novel Mouchette, by Georges Bernanos, Robert Bresson has been successful in understanding the spirit of the story; both in form, and in content. Bresson has turned the specific literary expressions into cinematic expressions; and has regarded the ideology of Bernanos throughout the way. Searching for God over human pain and sufferings is the common goal of the writer and the filmmaker; so is the lack of psychological aspects in the dialogues. This is how a work of art has been manifested in cinema; a work of art which is an adaptation from the world of literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bresson
  • Literature and cinema
  • Mouchette
  • true translation