‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده

نویسنده

چکیده

همزاد یکی از فنون ادبی در آثار خولیو کورتاسار است. وی به عنوان استاد ادبیات تخیلی‘ بسیار ماهرانه به این موضوع پرداخته و مجموعه داستان های زیادی را آفریده که امروزه نه فقط در ادبیات آمریکای لاتین مورد توجه قرار گرفته اند‘ که در زمره آثار ادبیات کلاسیک جهان نیز به شمار می آیند. وی با به تصویر کشیدن انواع مختلف همزاد‘ که با هویت آدمی مرتبط اند‘ نوع متفاوتی از ادبیات تخیلی را ارائه می دهد. بنابراین‘ آنچه که در این تحقیق مد نظر است‘ بررسی حضور همزاد در یکی از داستان های کوتاه وی به نام ‹‹جزیره ای در نیمروز›› است که در آن‘ یک مهماندار هواپیما‘ به نام مارینی‘ در مسیر تهران – رم از فراز جزیره یونانی سیروس واقع در دریای اژه می گذرد. طی پرواز‘ وی متوجه این جزیره می شود و از پنجره هواپیما به آن می نگرد. مارینی به گونه ای شگفت آور مجذوب جزیره می شود و از این لحظه به بعد‘ این وسوسه به گونه ای مهار نشدنی افزایش می یابد. وی در حالی که مشغول نظاره جزیره است‘ به ناگاه خودش را در این مکان می بیند و داستان بر همین اساس به پیش می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The double is one of the literary themes in Julio Cortazar's works. He, as
a master of imaginative literature, has explained the double skillfully and has
written several stories about it. Nowadays, his stories are famous not only in Latin American Literature but also in world classical literary works. He
explains different types of the double related to human identify which is a
different type of imaginative literature. This research is a survey about the
double in one of his stories "Island in Midday". In this story Marini, the
steward, flies from Tehran to Rome above the Greek Island, Sirus, in the
Ezheh Sea. The island attracts the man. While he is looking at the Island, he imagines himself in the island, and the story continues as such.
Key Words: Double, Island in Midday, Julio Cortazar, Imaginative
Literature, Identity, Latin American Literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double
  • Identity
  • Imaginative
  • Island in Midday
  • Julio Cortazar
  • Latin American Literature.