زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای

نویسنده

چکیده

زبان، به تعبیری، غریزه ای است که در علوعم شنأختی از آن به "عضو ذهنی ، یک استعداد
یا" یک شیوه " تعبیر می شود، مهارتی پیچیده، تخصصی است که به طور همزمان از ابتدای
تولد انسان، بدون هیچ تلاش أگاهانه یا آموزش صوری و رسمی، درو جود کودک حضور
دارد. از آنجا که این امر با دانش رو ان شناسی و اعصاب شناختی تعامل دارد، برای دانش
پژوهان علوم انسانیواجد اهمیت بسیار است." زبان " بدو ن به کارگیری آگاهی از منطق
بنیادینش، به طور کیفی در هر انسان وجود دارد,و از نظر عقلی در زمرهء عام ترین توانایی ها
فر ایند اطلاعاتی است. از دور ان ما قبل تاریخ، ادبیات دو وظیفه مکمل را انجام داده است,
یکی گسترش افق های مطالعات میان رشته ای( اعم از ارادی، عاطفی، معرفت شناسانه) در
ضمیر آگاهانهء انسان، دیگری تلفیق اعتقادات، احساسات، تمایلات درو ن ذهنی لازم برای
بقا در محیط های پیچیده اجتماعی بشری...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Language is an “instinct that cognitive scientists have called a “mental organ”. a “faculty”, or a “module”. It is a complex specialized skill which develops in the child spontaneously without conscious effort or formal instruction, is deployed without awareness of its underlying logic, is qualitatively the same in every individual, and is distinct from more general abilities to process information or behave intelligently. Since prehistoric times, literature has been serving two complementary functions: to expand the disciplinary studies (cognitive, emotive, and volitional) horizons of human consciousness and to integrate our beliefs, feelings, and desires within the fluid mentality required for survival in the complex social environments of human organisms…

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitivism
  • Linguistics
  • Perception
  • psychology
  • semantics