کلیدواژه‌ها = ترجمه
کاربست عناصر انسجام متن بر اساس نظریه هالیدی و حسن در غزلی از حافظ و ترجمه روسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22059/jor.2023.337926.2319

مهنوش اسکندری؛ علی سعیدی


ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 113-127

10.22059/jor.2013.50911

رویا لطافتی


ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

دوره 16، شماره 62، تیر 1390، صفحه 77-91

ماندانا صدرزاده


مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه

دوره 13، شماره 47، اسفند 1387

علیرضا ولی پور؛ یوری نیکلایویچ مارچوک


رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385

ایلمیرا دادور


گی دو موپاسان در ایران

دوره 8، شماره 15، آذر 1382

طهمورث ساجدى