کلیدواژه‌ها = ترجمه
تعداد مقالات: 17
2. ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-127

10.22059/jor.2013.50911


3. ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-91

ماندانا صدرزاده


7. تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن

دوره 14، شماره 55، پاییز و زمستان 1388

علی مداینی اول؛ علی سعیدی


10. مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه

دوره 13، شماره 47، پاییز و زمستان 1387

علیرضا ولی پور؛ یوری نیکلایویچ مارچوک


12. نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه

دوره 13، شماره 43، بهار و تابستان 1387

نرگس محمدی بدر


13. رسانه های جمعی و زبان

دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385

ایلمیرا دادور


17. گی دو موپاسان در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

طهمورث ساجدى