نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 13
5. حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 41-60

فریده علوی؛ رضا علی اکبرپور


10. اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، اسفند 1385

فریده علوی


13. حسب حال نویسی تخیلی

دوره 9، شماره 21، دی 1383

فریده علوی